محصول خاص
  بتن کن ۵ کیلویی ۲ کاره GBH 5-38 D
  دریل بتن کن چکشی ATP 810
  دریل بتن کن چکشی ATP 810
  23100002,310,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 3-28 DRE
  دریل بتن کن چکشی GBH 3-28 DRE
  1300000013,000,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 240
  دریل بتن کن چکشی GBH 240
  45000004,500,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D
  دریل بتن کن چکشی GBH 8-45 D
  2600000026,000,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D
  دریل بتن کن چکشی GBH 5-40 D
  1900000019,000,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 4-32 DFR
  دریل بتن کن چکشی GBH 4-32 DFR
  1580000015,800,000تومان
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-23 REA
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DFR
  % 7
  محصول خاص
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DRE
  دریل بتن کن چکشی GBH 2-26 DRE

  7,000,000

  65000006,500,000تومان

  فیلتر جستجو
  لطفا کمی صبر کنید ...